Wanneer heb je de Code 95 nodig?

Wie in bezit is van een rijbewijs in de categorie C, C1, D of D1 (eventueel aangevuld met E), en binnen de EU wil kunnen werken als beroepsbestuurder van een vrachtauto of bus, dient hiertoe geschikt bevonden te zijn. Om de vakbekwaamheid van een beroepsbestuurder aan te tonen moet het rijbewijs daarom zijn voorzien van een Code 95 achter de rijbewijscategorie.

Een Europese richtlijn

De Europese richtlijn Code 95 is geïntroduceerd in 2009 met als doel o.a. vergroting van de verkeersveiligheid en vermindering van de CO2 uitstoot. Hoewel de richtlijnen gelden voor de gehele Europese Unie kunnen per land verschillende invullingen worden gegeven aan deze richtlijnen, bijvoorbeeld door specifieke thema’s of opleidingsmethoden aan te bieden. Dit vormt met name voor bedrijven met vestigingen in diverse landen een flinke uitdaging.

Basiskwalificatie en nascholing

Om Code 95 op het rijbewijs bij te laten schrijven moet een chauffeur de basiskwalificatie behalen. Dit houdt in dat er 35 uur scholing moet worden gevolgd. Na het succesvol behalen van een toets en examen kan Code 95 aan het rijbewijs worden toegevoegd. De Code 95 heeft een beperkte houdbaarheid. Om beroepsmatig te mogen blijven rijden op een bus of vrachtwagen moet door chauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing worden gevolgd. De nascholing kan gericht zijn op tal van onderwerpen. Dit kunnen algemene, voor elke chauffeur toepasbare thema’s zijn zoals rijvaardigheid, het veilig zekeren van lading en mental kracht. De opleiding kan echter ook gericht zijn specifiekere thema’s zoals het rijden met een betonmixer of containervervoer.

Inspectie Leefomgeving en Transport 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op naleving van de regels. Zij controleert en mag bekeuringen uitschrijven wanneer een overtreding wordt vastgesteld. Het boetebedrag bij overtredingen bedraagt ca. € 800,-. Bij het beroepsmatig rijden zonder geldige Code 95 is het rijbewijs in feite niet geldig. Dit betekent dat wanneer schade wordt veroorzaakt een verzekeringsmaatschappij niet tot uitkeren zou overgaan. De ILT is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vrijstelling voor Code 95

In bepaalde gevallen geldt vrijstelling voor Code 95. Wie bijvoorbeeld voor privédoeleinden een bus of vrachtauto wil besturen is niet verplicht om Code 95 op het rijbewijs bijgeschreven te hebben staan. Ook bestaat de mogelijkheid voor vrijstelling wanneer minder dan 12 uur per week beroepsmatig wordt gereden of het voertuig niet harder mag rijden dan 45 km per uur. Het bijhouden van een goede administratie is van groot belang. Verder zijn er bestuurders uit specifieke beroepsgroepen vrijgesteld. Denk hierbij aan politie- brandweer- en defensiemedewerkers. Alle uitzonderingsregels zijn op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Bron: www.faf-training.nl

Leave a Comment