Export België

Exporteren naar België

 

Nederland is qua bedrijfsleven nauw verband met België. Sinds jaar en dag is de markt in Europa opengegooid. Zodoende wordt België eigenlijk niet eens meer als exportland gezien. Toch moet er continue gekeken worden naar nieuwe afzetmarkten. Dit geldt voor zowel de grotere als kleinere bedrijven.

Nederland is een groot exportland

Ook kleine ondernemingen moeten blijven groeien, al was het alleen maar om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het werkgebied van de onderneming, of van de ondernemer, of om de inflatie voor te blijven. Steeds meer mensen beginnen een klein bedrijf met een gespecialiseerd product of een dienst. Natuurlijk is het leuk onafhankelijk te zijn van een baas en een salaris, maar we willen toch ook een beetje zekerheid. Die zekerheid moet het zakenleven vinden in de groei. Een salaris houdt de gevolgen van geldontwaarding binnen bepaalde perken, maar een ondernemer heeft een dergelijke garantie niet.

 

Ben je een kleine ondernemer? Dan is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe afzetmarkt te vinden en hierdoor de groei van de inflatie te verslaan. Het is zodoende ook niet altijd makkelijk om nieuwe producten of diensten aan te bieden. Opleiding of training hebben een hoge mate aan specialisatie tot gevolg, vooral in de dienstensector. Het aanbod uitbreiden betekent in de meeste gevallen een studie of een praktische leerperiode en dat is niet altijd haalbaar. Voor eenmansaken is vakkennis het startpunt van de onderneming. Jij moet je kennis overbrengen op anderen en deze moeten hier ook achter staan.

 

Waarom wil je naar België exporteren? België wordt vaak als mooie eerste stap gezien wanneer je verder wilt uitbreiden met je onderneming. Waarom? De taalbarriere is er ook niet meer. Het Vlaamstalige gedeelte spreekt ook Nederlands en dat scheelt toch een hoop. Daarnaast zijn er nagenoeg dezelfde regels gebonden aan als die in ons land..

 

Groeien door middel van export naar België is vanuit Nederland eenvoudig.

Vooral de dienstensector maakt veel gebruik van het internet voor het transporteren van de producten naar de cliënten. Met 87,9% regelmatige e blijft België een beetje achter bij de 94,8% in Nederland. Maar de internetdekking in het zakenleven is hoger. Een kleine opmerking terzijde, Luxemburg heeft een hogere dekking, met 97,5%. Exporteren naar België wordt hierdoor een stuk makkelijker.

Leave a Comment