Het effect van Citotrainers

Hoewel in 2015 werd besloten om de Cito Eindtoets te verplaatsen van februari naar april, blijkt dat er nog altijd veel van deze toets af kan hangen. Niet gek dus dat ouders kiezen voor een Citotrainer. Er is vaak een meningsverschil tussen ouders en scholen, waarbij ouders aan het kortste einde trekken. Door juist voor de Cito-toets te oefenen kunnen ouders ervoor zorgen dat er wel naar hun kind geluisterd wordt.

Is dit een positieve of een negatieve ontwikkeling? En wat kun je zelf doen als ouder als de school een ander schooladvies in gedachten heeft dan jij?

Schooladvies bepaalt de toekomst

Het schooladvies wordt al langere tijd gevormd door de basisschool. Op basis van beschikbare gegevens, waaronder toetsscores in het leerlingvolgsysteem (de Cito-toetsen die door de gehele basisschooltijd afgenomen worden) wordt gekeken of vmbo, havo of vwo het beste past bij een kind. Het schooladvies wordt dus al op jonge leeftijd door scholen vastgelegd en daar kan maar moeilijk vanaf worden geweken. In veel gevallen is het schooladvies passend op het kind, maar het gebeurt ook regelmatig (vorig jaar in 1 van de 10 gevallen) dat een leerling te laag uitstroomt. Dat is zonde en een verkeerde start van de middelbare school.

Het is dus goed om als ouder een kritische houding in te nemen. Het zou immers jammer zijn als jouw zoon of dochter de dupe is van een slecht schooladvies.

Bindend

Het schooladvies is bindend. Wanneer je als ouder liever een hoger of lager niveau gehad had, heb je niks in te brengen. De school zorgt er dan ook voor dat het advies kloppend is met toetsgegevens. Maar wat nu als je het echt niet eens bent met het advies van de basisschool?

Dan zou je een heroverweging kunnen proberen te verkrijgen. En die krijg je wanneer een kind op de Cito Eindtoets hoger scoort dan het schooladvies. Het gevolg is dus dat een leerling met bijvoorbeeld vmbo-kader advies een vmbo-tl score haalt. Wanneer er in de regio dakpanklassen worden gevormd, kan dit ertoe leiden dat een kind van een vmbo-kader klas instroomt in een tl-havo klas. Dat is toch wel even wat anders!

Cito oefenen voor hogere score

Om die reden kiezen veel ouders ervoor om de Cito-toets met hun kind voor te bereiden. Het doel is een hogere score dan het gegeven schooladvies. De basisschool moet dan nog eens naar het advies kijken en kan zich schikken naar een nieuw advies. Dit kan het advies zijn conform de Cito-toets, maar ook kan er een tussenweg gekozen worden. Wanneer een leerling op kader is ingedeeld en havo scoort, zal de basisschool eerder een tl-klas adviseren. Dat is vrij logisch, gezien de afstand tussen beide adviezen.

Wenselijk?

Er is veel discussie over Citotrainers en het voorbereiden op de Cito-toets. Het zou immers een vertekend beeld geven. Maar anderzijds kan het wel de laatste strohalm zijn om een hoger advies te verkrijgen. Zeker als dat advies hoger zou moeten en terecht hoger zou moeten, is het dus een overpeinzing waard. Het is vooral belangrijk dat niet alleen de ouders een hoger advies willen, maar het kind in kwestie ook. Wil jij als ouder of verzorger dus de juiste beslissing nemen in het al dan niet oefenen met Citotrainers? Overleg dan altijd met je kind. Leg geen mening of visie op, maar proef of jouw zoon of dochter tevreden is met het gekregen advies of misschien wel hoger zou willen.

Een goede Citotrainer bereidt voor op de Cito-toets zoals die in de klas gegeven wordt en helpt om een score te verkrijgen die echt past bij jouw zoon of dochter. Zo voorkom je een valse start op de middelbare school.

Leave a Comment